Google Ads

Amon Identidad

Ang Power Steel ang isa sa pinakamasaligan nga distributor sang mga salsalon diri sa Pilipinas. Amo niang ginapili sang mga kontratista, arkitekto kag iban pa nga naga kinahanglan sang mga salsalon tungod sa amon dekalidad nga serbisyo kag paghatag sang maayo nga presyo.

Amon Bale

Ang powersteel ga exister para maghatag sang isa ka bagay‐ang kalipayan sang mga manugbakal, amo ini nga kung ngaa nagahatag kami sa gakaangay nga serbisyo. Indi pareho sa iban nga kompanya nga naga konsentrar sa shareholders, sa amon ginadumala sang isa ka pamilya. Amo ini kung nga nagaubra kita kag ginaulikid gid natun ang importansiya nga ginhatag sang mga katigulangan naton nga makahatag kita sang kalipayon sa aton mga manugbakal.

Amon Promisa
Diri sa Power Steel, gina promisa namon nga makahatag kami sang mga masunod:

Presyo Barato/Pinakamaayo nga Presyo
Tungod sa dako nga kantidad sang amon imbentaryo, makahatag kami sang pinakamaayo nga presyo sa inyo.

Wala kaangay nga Serbisyo
Kinahanglan mo bala sang bulig? Diri sa PowerSteel kalipay namun nga mabuligan kamo sa inyoproblema

Nagapanguna sa Produkto nga dekalidad
Ang tanan namun nga produkto nag agi gid sa istrikto nga proseso para mapasiguro namun kamo. Kag makahatag man kami sang Mill Test Cerfiticate upod sa pag dul‐ong sa inyo mga gin bakal sa amon.

Kumpleto sa linyada sang produkto
Bilang isa sa pinakadako nga distributor, wholesaler kag retayler diri sa Pilipinas, Ang PowerSteel isa ka gid ka one stop shop kung sa diin pwede gid kamu makabakal sang mga kinahanglanon niyo nga mga salsalon kag iban pa inyo nga kinahanglon.

Madasig nga Pagdul‐ong
Ginarespesto gid namun ang inyo nga oras, bangod sina ginahatag gid namun ang amon bug‐os nga ikasarang para ma dul‐ong namun ang inyo nga order sa gintilana sini nga adlaw.

Comments

Leave a Reply